อ่างซิงค์ (Sink)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อ่างซิงค์ (Sink)

Double sink with faucet    

    

    

    

    

    

  

                                           

Single Sink table  600*900*750 (Type cp7-11)                                    Minisink (Handwash)

 Single Sink table  600*900*750 (Type cp7-11)

Mop  Sink table  600*600*750 (Type cp7-11)

 

 

Single sink table with grease trap 700*1200*850/1000

 

Single sink with basket

 

อ่างซิงค์แบบขาเหยียบ