ฮวงจุ้ยกับครัว
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ฮวงจุ้ยกับครัว article

ฮวงจุ้ย การวางเครื่องครัวในห้องครัว

ถ้าพูดถึงส่วนต่างๆของบ้านตามหลักฮวงจุ้ย ครัวเป็นเหมือนขุมพลังของผู้อยู่อาศัย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ประกอบ

อาหารเพื่อให้พลังงาน แม้ว่าทุกวันนี้บางครอบครัวจะเปลี่ยนไปรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น แต่ในวิชาฮวงจุ้ยก็

ยังคงให้ความสำคัญกับพื้นที่ส่วนนี้ของบ้าน

 

"หัวใจของครัวอยู่ที่เตาไฟ" หากวางในทิศที่เป็นมงคล ท่านว่าจะส่งผลไม่ดีกับเจ้าของบ้าน ตามตำรากำหนดให้ครัวควร

อยู่ในตำแหน่งของทิศที่เป็นอัปมงคล เพื่อให้เตาไฟช่วยเผาผลาญสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากบ้าน

ทิศที่เป็อัปมงคลสำหรับประเทศไทยคือ ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นทิศที่ได้รับแดดยามบ่าย (ซึ่งร้อน

ที่สุด) โดยตรง การวางครัวไว้ในทิศนี้ช่วยกันความร้อนไม่ให้เข้าไปยังส่วนพักผ่อนอื่นๆของบ้าน เพราะครัวเป็นห้องที่อยู่

ไม่นานเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆ

 

นอกจากเรื่องทิศ ห้องครัวไม่ควรวางในตำแหน่งที่เปิดเผย แต่ควรอยู่ในส่วนที่ลับตา ไม่ควรจัดห้องครัวอยู่หน้าบ้านหรือ

มองเห็นได้จากประตูใหญ่ โดยตำรากล่าวว่าจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง ลักษณะดังกล่าวอาจมีส่วนจริงอยู่บ้างตาม

หลักและเหตุผล เพราะมองเห็นของกินอยู่เสมอ ก็ช่วยเรียกน้ำย่อยให้หิวเรื่อยๆ (ทำให้ต้องซื้อของกินปริมาณมากขึ้น)

แต่อย่างไรก็ตาม นัยสำคัญที่ทำให้ครัวไม่ควรอยู่หน้าบ้านก็คือ ในอดีตห้องครัวเป็นสถานที่ทำอาหารที่เต็มไปด้วยคราบ

น้ำมันและควันไฟ จึงไม่เหมาะที่นำมาโชว์ให้ใครเห็น ในขณะที่ปัจจุบัน เรานิยมจัดห้องครัวสวยๆ เพื่อใช้รับรองแขก

รวมทั้งการกำหนดไว้ด้านหน้าบ้านยังให้ความสะดวก ทำให้เราไม่ต้องหิ้วของที่ซื้อมาจากตลาด หรือให้คนส่งแก๊สเดิน

ผ่านห้องรับแขกซึ่งอาจมีแขกนั่งอยู่เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การกำหนดตำแหน่งควรยึดถือความสะดวกสบายของ

เจ้าของบ้านจะดีกว่า

 

ข้อห้ามอีกประการ  คือ ไม่ควรวางตำแหน่งของครัวอยู่ใต้ห้องนอน เนื่องจาการปรุงอาหารมักมีเสียงดัง มีกลิ่นและควัน

รบกวนการพักผ่อน และหากเกิดไฟไหม้ในครัว ห้องนอนจะติดไฟก่อน เป็นอันตรายแก่ผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินมีค่าที่มัก

เก็บไว้ในห้องนอน นอกจากนี้การวางเตาไฟก็ไม่ควรชิดหน้าต่าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองร่วงหล่นสู่อาหาร และลมที่พัดเข้า

มาจะทำให้เตาไฟดับง่าย รวมทั้งไม่ควรวางเตาไฟไว้ใกล้ตู้เย็นหรืออ่างล้างภาชนะ เพราะเตาไฟอาจส่งความร้อนไป

ทำลายอุปกรณ์ต่างๆของตู้เย็น

 

ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญามนุษย์ที่สร้างสมมาแต่อดีต เพราะมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในยุคสมัยนั้นๆ แต่แจไม่เหมาะสม

กับสภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตความเป็นอยู่ที่แปรเปลี่ยนไปเช่นปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อได้รับการบอกกล่าวถึงข้อกำหนด

ของฮวงจุ้ย ก็ควรใช้วิจารณญาณหาเหตุผลและประโยชน์ของข้อกำหนด หรือหลักฮวงจุ้ยนั้นๆมากกว่าการเชื่อถือตามที่

ซินแสบอกกล่าวเพียงอย่างเดียว

 


 

 

 
หลักการจัดวาง ใช้สอยกับ เครื่องครัวสเตนเลส

ประโยชน์ของสเตนเลส