Lohasilp Engineering : รับออกแบบ ผลิต เครื่องครัวสเตนเลส และ บริการ ตัด พับ เจาะรู โลหะ
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Mold cake/Donut Cutter

                                                        

Donut Cutter - diameter 50 mm height 95 mm                                                     Mold cake - 70*70 mm 

                                                      

Mold cake -  round size  15 ,20 ,25.......40 cm.                                                    Mold cake