โต๊ะทำงาน (Table)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
โต๊ะทำงาน (Table)

       

                      Work top table                     Work top table with undershelve           Work top table with double shelves

               600*600*850 mm                                 600*600*850 mm                                600*600*850 mm  

               700*700*850 mm                                 700*700*850 mm                                700*700*850 mm

 

      

 

                     Work top table                     Work top table with undershelve           Work top table with double shelves

               600*600*850/150 mm                       600*600*850/150 mm                            600*600*850/150 mm  

               700*700*850/150 mm                       700*700*850/150 mm                            700*700*850/150 mm

 

       

 

                      Work top table                     Work top table with undershelve           Work top table with double shelves

               600*1500*850 mm                               600*1500*850 mm                              600*1500*850 mm  

               700*1500*850 mm                               700*1500*850 mm                              700*1500*850 mm

 

      

 

                     Work top table                     Work top table with undershelve           Work top table with double shelves

               600*1500*850/150 mm                       600*1500*850/150 mm                            600*1500*850/150 mm  

               700*1500*850/150 mm                       700*1500*850/150 mm                            700*1500*850/150 mm

 

 

      

 

                      Work top table                     Work top table with undershelve           Work top table with double shelves

               600*2000*850 mm                               600*2000*850 mm                              600*2000*850 mm  

               700*2000*850 mm                               700*2000*850 mm                              700*2000*850 mm

 

 

      

 

                     Work top table                     Work top table with undershelve           Work top table with double shelves

               600*2000*850/150 mm                       600*2000*850/150 mm                           600*2000*850/150 mm  

               700*2000*850/150 mm                       700*2000*850/150 mm                           700*2000*850/150 mm

 

 

      

  

                           Low table                                     Work top table                                    Low table

               600*1500*450/550 mm                       600*1500*850                                 600*1500*450/550 mm  

               700*1500*450/550 mm                       700*1500*850                                 700*1500*450/550 mm 


      

          

                       Clear dished  table                           Work top table                                     Work top  table

               600*1500*850/150 mm                       600*1500*850  mm                              500*2000*850 mm

               700*1500*850/150 mm                       700*1500*850  mm                              500*2300*850 mm 

 
 
 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด